سیستم تخلیه دود یا فن فشار مثبت راه پله

سیستم تخلیه دود یا فن فشار مثبت راه پله نه تنها باعث تخلیه دود و آتش از مسیر خروج افراد از ساختمان می شود، بلکه باعث اطفاء حریق نیز می شود. سیستم تخلیه دود یا همان فن فشار مثبت راه پله با گیرنده حساس به دود یا آتش (smoke/fire Detector)فعال می شود و با بوجود آوردن اختلاف فشار بین واحد آتش گرفته و طبقات از سرایت آتش به دیگر نقاط ساختمان جلوگیری کرده و همچنین فرصتی را فراهم می کند تا اهالی ساختمان از مسیری بدون دود و آتش خارج شوند. از طرفی با شرایطی که سیستم تخلیه دود /فن فشار مثبت راه پله فراهم می آورد. گروه های آتش نشانی به راحتی به محل حریق جهت اطفاء دست پیدا می کنند و در نهایت کمترین خسارت به ساختمان وارد می شود.

سیستم تخلیه دود/فن فشار مثبت راه پله اختلاف فشاری که بین منازل، طبقات و راه پله هاست را از هوای ۲ محیط جدا می کند به گونه ای که هوا از سمت راه پله ها به سمت داخل منازل حرکت کرده و راه پله ها را برای عبور افراد ایمن نگه می دارد این اختلاف فشار این امکان را به افرادی که در طبقات بالا زندگی می کنند می دهد که در هنگام حریق بدون مسمومیت ناشی از گاز دود، خود را به طبقات پایینی برسانند.


اصول عملیات سیستم تخلیه دود یا فن فشار مثبت راه پله

– راه اندازی اتوماتیک سیستم تخلیه دود توسط دتکتور دود یا حرارت تشکیل می شود.
– در سیستم تخلیه دود دستور العمل راه اندازی با کلید دود فعال می شود.

– اگر دود به سمت بالا نفوذ کند به همراه بخار آب خارج می شود و هوای تازه، هوای نفوذی را رقیق میکند.
– در سیستم تخلیه دود فشار بالاتر که به میزان هوای تازه بستگی دارد از نفوذ بیش تر دود به راه پله جلوگیری می کند.
– سیستم قابل اطمینان سیستمی است که تغییر حالتش از زمستانی به تابستانی در دسترس باشد و در این حالت alarm آتش به طور اتوماتیک ریست می شود که این مورد در فن فشار مثبت راه پله مشهود است.

– راه اندازی سنسور باران در فن فشار مثبت راه پله نباید در تابستان انجام شود به دلیل اینکه دمپر باز است و باران می تواند وارد آن شود.
– مهم ترین پارامتر در تمام این سیستم spp system که توسط شرکت وی سی صنعت انجام می شود ایجاد فشار مثبت در راه پله هاست.


سیستم های محافظت دود/سیستم تخلیه دود یا فن فشار مثبت راه پله

۱- دمپر هوای تازه سیستم تخلیه دود
۲- سیستم فشار سنج فن فشار مثبت راه پله
۳- کلید مکانیکی سیستم تخلیه دود
۴- دتکتور دود در فن فشار مثبت راه پله
۵- قفل در سیستم تخلیه دود
۶- سنسور باد/ باران فن فشار مثبت راه پله
۷- فن فشار مثبت راه پله
۸- کلید مکانیکی برای تابستان در سیستم تخلیه دود
۹- هوای بیرون فن فشار مثبت راه پله
۱۰- تابلو کنترل و کلید سیستم تخلیه دود


نفوذ هوا در راه پله ها

در ساختمان بلند بیش تر از ۲۳ متر که به طور تقریبی بالای ۶ طبقه می شوند استفاده از سیستم spp  سیستم با فشار مثبت جزء الزامات است.


دستور العمل های کلی سیستم فشار مثبت:

– به منظور موفقیت در راه اندازی بدون مشکل پیشنهاد می شود مشورت کارشناس در طول طراحی سیستم فشار مثبت بیان شود.
– قوانین برای تست اصولی و تست موثر و امن سیستم فشار مثبت در حال اجرا ضروری است.
–  کاربر باید دفترچه راهنما و دستور العمل های نگهداری سیستم فشار مثبت را به خوبی حفظ کند.
– باید کاتالوگ های سیستم فشار مثبت که مربوط به خاموش کردن دستگاه و امکانات اندازه گیری از قبل است آماده شده باشد.


سیستم حفاظت فشار دود

– فن های سانتریفیوژ برای استفاده در سیستم های حفاظت فشار دود