تابلو برق کارگاهی متشکل از یک یا چند پریز سه فاز و تک فاز و کلیدهای محافظ جان میباشند. آنها همچنین دارای  مدار کنترل و وسایل اندازه گیری هستند که برای توزیع برق سه فاز و تک فاز در کلیه کارگاه های ساختمانی استفاده می شود.

تابلو برق کارگاهی برای مصارف داخلی یا خارجی طراحی و تولید می شود.

تابلوهای برق کارگاهی برای ایمنی پرسنل شاغل در پروژه های کارگاهی و حفاظت از تجهیزات الکتریکی باید به سیستم اتصال زمین (ارت) متصل شوند.

درب تابلو برق کارگاه باید مجهز به قفل باشد تا از دسترسی افراد غیر مسئول به وسایل جلوگیری شود.

استفاده از ولت متر و آمپرمتر یا مجموع اندازه گیری ها در پروژه های ساختمانی برای پنل های اصلی کارگاه توصیه می شود. زیرا در برخی موارد استفاده از این وسایل اندازه گیری الزامی بوده و می توان جریان مصرفی ساختمان و یا ولتاژ موجود را بررسی و در صورت نیاز تصمیمات لازم را اتخاذ نمود.

 

برای سفارش محصول با ایمیل شرکت یا شماره تماس شرکت تماس حاصل فرمایید.